Privatlivspolitik – kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere samt ansøgere

Dataansvarlig

S P Maskiner, cvr.nr. 10431514, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager. Herunder finder du vores kontaktoplysninger:

 

S P Maskiner A/S

Låsbyvej 49

Forlev

8660 Skanderborg

 

Søren Peter Madsen

Telefon 86521400

kontor@spmaskiner.dk          

 

 

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi sletter disse oplysninger igen, når der ikke længere er et sagligt formål med at behandle dem. Det kan du også læse mere om.

 

I forbindelse med behandling af personoplysninger har den registrerede en række rettigheder, de er beskrevet til slut i dokumentet.

 

Inden et ny samarbejde begynder

Hvis du kontakter os med henblik på eventuelt køb af vores produkter, vil vi indsamle personoplysninger til brug for udarbejdelse af tilbud samt for yderligere dialog og service.

 

De oplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv, og der er tale om almindelige oplysninger, herunder navn, e-mail, mobil og eventuelt stilling og virksomhed.

 

Hvis der ikke bliver indgået en aftale, vil alle personoplysninger blive slettet senest efter 6 måneder.

 

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b) eller 6, 1, f). Den legitime interesse, vi forfølger, er vores interesse i at yde bedst mulig service og i at gennemføre et salg.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, ligesom oplysningerne ikke overføres til lande udenfor EU. 

 

Mens du er kunde hos S P Maskiner

De personoplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv, og der er tale om almindelige oplysninger, herunder navn, e-mail, mobil og stilling samt virksomhed. Desuden indsamler vi oplysninger om købs- og servicehistorik på købte maskiner.

 

Formålet med at indsamle personoplysninger er den konkrete opgaveløsning samt muligheden for at kunne servicere dig bedst muligt.

 

Vi behandler / opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe du er kunde hos S P Maskiner.

 

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, ligesom oplysningerne ikke overføres til lande udenfor EU.

 

Kun i de tilfælde, hvor du ønsker vores assistance til at formidle lån i forbindelse med et køb, vil vi videregive dine oplysninger efter aftale med dig.

 

Når du ikke længere er kunde hos S P Maskiner

Når et kundeforhold ophører, vurderer vi hvilke personoplysninger, der skal slettes og hvilke, der skal gemmes.

 

De oplysninger, der skal slettes, vil blive det senest efter 6 måneder.

 

De oplysninger, der skal gemmes, bl.a. med baggrund i bogføringsloven, vil blive gemt i 5 år.

 

Hjemmel til denne behandling er persondataforordningens artikel 6, 1, c).

 

Leverandør til S P Maskiner

De personoplysninger, vi indsamler, får vi som udgangspunkt af dig selv, og der er tale om almindelige oplysninger, herunder navn, e-mail, mobil og stilling samt virksomhed.

 

Formålet med at indsamle personoplysninger er at kunne varetage den nødvendige dialog i forbindelse med dine leverancer.

 

Vi behandler / opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe du er leverandør til S P Maskiner. Når vores samarbejde ophører, gemmer vi dine oplysninger så længe det er relevant og så længe lovgivningen påbyder det.

 

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, ligesom oplysningerne ikke overføres til lande udenfor EU.

 

Når du søger job hos S P Maskiner

Når du søger job hos S P Maskiner indsamler vi oplysninger i form af ansøgning og CV og det er kun de oplysninger, du selv sender, vi behandler.

 

Formålet med at indsamle personoplysningerne, er at danne grundlag for vurdering af muligheden for eventuel ansættelse i virksomheden.

 

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6, 1, f) og den legitime interesse, vi forfølger, er ønsket om at rekruttere de rette medarbejdere.

 

Hvis du ikke tilbydes en stilling, slettes dine oplysninger senest efter 3 måneder. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning i længere tid, kontakter vi dig med henblik på at opnå dit samtykke til denne opbevaring.

 

Hvis du tilbydes en stilling i S P Maskiner, overføres de relevante personoplysninger til personalemappen, og du vil modtage yderligere information, sådan som det kræves efter de persondataretlige regler.

 

Når du bruger vores hjemmeside www.spmaskiner.dk

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi enkelte personoplysninger. Det kan du læse mere om i virksomhedens cookiepolitik, som du finder her: LINK

 

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne

Vi har implementeret både fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder adgangskoder samt løbende back-up. Drift af vores it-systemer ligger hos en professionel it-leverandør, som vi naturligvis har indgået en databehandleraftale med.

 

Det betyder, at vi i videst muligt omfang har sikret behandlingen af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Søren Peter Madsen, kontaktoplysninger fremgår øverst i denne privatlivspolitik.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Denne privatlivspolitik er udarbejdet og offentliggjort i november 2020.